Dr. Evl -

Tag Archives

2 Articles

Kannattaisiko kirkon luopua vihkioikeudesta?

Kaisa kysyy: ”Miksi kirkko voisi hyvin luopua vihkioikeudesta? Moni kirkon johtohenkilö näyttää kannattavan tuota ajatusta. Miten avioliittoon vihkiminen sitten hoituisi?”

 

Vastaus:

 

Jos kirkko luopuisi vihkioikeudesta tai se jostain syystä kirkolta evättäisiin, menisivät pariskunnat todennäköisesti maistraatissa naimisiin. Siellähän menee jo nytkin osa pariskunnista naimisiin. Siinä tapauksessa kirkko todennäköisesti kuitenkin edelleen siunaisi jo vihittyjä pariskuntia eli käyttäisi jo nyt olemassa olevaa avioliiton siunaamisen kaavaa. Oikeastaan kirkossa vihkiminen on lähinnä käytännöllinen kysymys. Pariskunnat saavat nykyisessä avioliittoon vihkimisen toimituksessa samassa paketissa kaksi asiaa: he pääsevät juridisesti katsoen naimisiin ja saavat kirkolta liitolleen siunauksen (tai paikalla oleva seurakunta pyytää Jumalalta heille siunausta rukouksessa). Näin pariskuntien ei tarvitse ensin mennä maistraattiin ja sitten kirkkoon.

Onko samaa sukupuolta olevilla oikeus kirkollisiin toimituksiin (mm. kaste ja hautaan siunaaminen)?

Elina Orpana kysyy: ”Äitini (70 v.) Hirvensalmelta haluaa Kirkon jäsenenä ja Tasa-arvon kannattaja tietää miten hautaansiunaaminen ja kastaminen suoritetaan, jos siunattava on homo/lesbo tai lapsen vanhemmat ovat homo/lesbo pariskuntia, kirkkoon kuuluvia jäseniä. Saavatko näissäkin toimituksissa papit valita sen mukaan mitä mieltä he sitten ovatkin tasa-arvosta. Tytär ja äiti kyselee miten kirkossa voivat / voivatko toiminnot näin jakautua henkilökohtaisten mielipiteiden mukaan? Ystävällisesti äitini puolesta Elina.”

 

Vastaus:

 

Kysymyksen taustalla on ilmeisesti jokin yksittäinen tapaus. Kysymyksen perusteella on vaikea ottaa tuohon yksittäiseen tapaukseen kantaa niukan informaation ja myös sen takia, että seurakuntien pappien toiminnan valvominen kuuluu mm. sen seurakunnan kirkkoherralle ja tuon hiippakunnan tuomiokapitulille. Dr. Evl:llä ei ole tällaisissa asioissa velvollisuuksia tai oikeuksia toimia tuomarina.

 

Voin kuitenkin yleisellä tasolla asiaa toki pohtia. Asiaa säätelee mm. kirkkojärjestys. Sen mukaan ” Kirkon jäsenellä on oikeus päästä osalliseksi kirkon pyhistä toimituksista ja seurakunnan tarjoamista muista eduista kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten mukaisesti.” (KJ 1:4). Lisäksi kirkkojärjestyksessä (KJ 1:5) todetaan: ”Kirkon jäsenen tulee osallistua jumalanpalvelukseen, käyttää muutenkin armonvälineitä ja edistää seurakunnan tehtävän toteuttamista. Kirkon jäsenen tulee noudattaa kristillistä elämäntapaa, solmia avioliittonsa säädetyllä tavalla, antaa kastaa lapsensa ja huolehtia heidän kristillisestä kasvatuksestaan.”

 

Näin ollen myös samaa sukupuolta olevien ja kirkkoon kuuluvien vanhempien kristillinen velvollisuus on esim. tuoda lapsi kasteelle ja heillä on oikeus lapsensa kastamiseen. Samoin heillä on oikeus mm. sellaisiin kirkollisiin toimituksiin kuin esim. hautaan siunaaminen. Seurakunnan tulee siis järjestää heille nämä toimitukset.