Nimimerkki ”S&P” kysyy: ”Miksi Jumala rikkoo omia sääntöjään? 10 käskyssä sanotaan, älä tapa. Kuitenkin Jumala lähetti vedenpaisumuksen, jossa kuoli paljon ihmisiä. Jumala lähetti myöhemmin tulisateen Sodomaan ja Gomorraan.”

 

Vastaus

 

Erinomainen kysymys. Vedenpaisumuksen lähettämisen sekä Sodoman ja Gomorran tuhoamisen syynä on Raamatun mukaan se, että tämän kautta Jumala tuhosi ihmisen pahuuden, joka vaivasi koko luomakuntaa. Kyse oli siis rangaistuksesta. Etenkin vedenpaisumuskertomuksesta on kuitenkin tärkeää huomata, että Jumala katuu tekoaan. Hänellä siis näyttää olevan jossain määrin samanlaisia tunteita kuin meillä – Hänen kuvakseen luoduilla.

 

Jumala myös Nooa-kertomuksen mukaan antaa sateenkaaren merkiksi sille, että Hän ei enää tuhoa ihmiskuntaa vedenpaisumuksella. Jos Raamattua tarkasteleekin kokonaisuudessaan, näyttää siltä, että Jumalan armo ihmisiä kohtaan kasvaa. Armon huipennus on se, että Jumala itse tulee ihmislihassa ja veressä kärsimään meille kuuluvan rangaistuksen. Toisin sanoen Jumala tietää omakohtaisesti, miltä ihmisistä tuntuu ja etenkin sen miltä tuntuu kärsiä pilkkaa, kidutusta jne. viattomana.

 

Näin ollen Jumala siis toisaalta Raamatun mukaan rankaiseen pahuutta, mutta toisaalta Hän voi myös armahtaakin pahoja ihmisiä. Jumalan määritelmään ja olemukseen kuuluukin jo itsessään ajatus siitä, että Jumala voi tehdä miten tahtoo. Jumala, jolle jokin olisi mahdotonta, ei olisikaan sanan varsinaisessa merkityksessä kaikkivaltias Jumala. Onneksi tuo kaikkivaltias Jumala on pohjimmiltaan hyvä, armelias ja rakastava, vaikka arkikokemuksemme joskus sotiikin sitä vastaan ja Jumala tuntuu näyttävän meille ankarat kasvonsa. Kristillistä uskoakin joskus koetellaan kärsimyksissä.

 

Onkin tärkeää huomata, että Jumala on antanut käskyt nimenomaan ihmisille. Ne ilmoittavat Jumalan tahdon ihmisille. Jumalaa itseään eivät käskyt kuitenkaan koske – Hänhän on omat käskynsä luonut itseään paljon alemmille olennoille eli meille ihmisille.

 

Jumala on kuitenkin itsessään niin suuri, hyvä ja monessa suhteessa ylivertainen meihin nähden, että meidän on joskus vaikeaa tai jopa mahdoton ymmärtää sitä, miksi Jumala esimerkiksi sallii viattomien kärsimyksen. Jossain määrin vastauksen voi tähän kuitenkin löytää Jobin kirjaa lukemalla (vihje, vihje vitonen etenkin Jumalan loppupuheessa Jobin kirjan lopulla).

 

Näin ollen Jumalan kapasiteettia ja ihmisen kapasiteettia ei voi oikein verrata toisiinsa, vaikka langenneinakin meistä jokainen on jossain määrin edelleen Jumalan kuva eli heijastamme esim. älyssämme jotain jumalallista. Jumalan antamat käskytkin koskevat vain meitä ihmisiä. Koska Jumala on niin paljon parempi olento joka suhteessa, voimme vain luottaa, uskoa ja toivoa siihen, että meitä paljon parempi ja kaikkivaltias Jumala tietää paremmin, miksi kaikki tapahtuu niin kuin tapahtuu. Meidän tehtävämme on myös noudattaa Jumalan käskyjä ja palvella lähimmäisiämme rakkaudella, vaikka rakkautemme onkin vielä epätäydellistä.