Dr. Evl -

Tag Archives

2 Articles

Onko samaa sukupuolta olevilla oikeus kirkollisiin toimituksiin (mm. kaste ja hautaan siunaaminen)?

Elina Orpana kysyy: ”Äitini (70 v.) Hirvensalmelta haluaa Kirkon jäsenenä ja Tasa-arvon kannattaja tietää miten hautaansiunaaminen ja kastaminen suoritetaan, jos siunattava on homo/lesbo tai lapsen vanhemmat ovat homo/lesbo pariskuntia, kirkkoon kuuluvia jäseniä. Saavatko näissäkin toimituksissa papit valita sen mukaan mitä mieltä he sitten ovatkin tasa-arvosta. Tytär ja äiti kyselee miten kirkossa voivat / voivatko toiminnot näin jakautua henkilökohtaisten mielipiteiden mukaan? Ystävällisesti äitini puolesta Elina.”

 

Vastaus:

 

Kysymyksen taustalla on ilmeisesti jokin yksittäinen tapaus. Kysymyksen perusteella on vaikea ottaa tuohon yksittäiseen tapaukseen kantaa niukan informaation ja myös sen takia, että seurakuntien pappien toiminnan valvominen kuuluu mm. sen seurakunnan kirkkoherralle ja tuon hiippakunnan tuomiokapitulille. Dr. Evl:llä ei ole tällaisissa asioissa velvollisuuksia tai oikeuksia toimia tuomarina.

 

Voin kuitenkin yleisellä tasolla asiaa toki pohtia. Asiaa säätelee mm. kirkkojärjestys. Sen mukaan ” Kirkon jäsenellä on oikeus päästä osalliseksi kirkon pyhistä toimituksista ja seurakunnan tarjoamista muista eduista kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten mukaisesti.” (KJ 1:4). Lisäksi kirkkojärjestyksessä (KJ 1:5) todetaan: ”Kirkon jäsenen tulee osallistua jumalanpalvelukseen, käyttää muutenkin armonvälineitä ja edistää seurakunnan tehtävän toteuttamista. Kirkon jäsenen tulee noudattaa kristillistä elämäntapaa, solmia avioliittonsa säädetyllä tavalla, antaa kastaa lapsensa ja huolehtia heidän kristillisestä kasvatuksestaan.”

 

Näin ollen myös samaa sukupuolta olevien ja kirkkoon kuuluvien vanhempien kristillinen velvollisuus on esim. tuoda lapsi kasteelle ja heillä on oikeus lapsensa kastamiseen. Samoin heillä on oikeus mm. sellaisiin kirkollisiin toimituksiin kuin esim. hautaan siunaaminen. Seurakunnan tulee siis järjestää heille nämä toimitukset.

Yksinäisyys ja seksuaalisuus (itsetyydytys)?

Nimimerkki ”yksineläjä” kysyy: ”Yksinäinen ihminen ja seksuaalisuus? Itsetyydytys?”

 

Vastaus

 

Yksin eläminen ilman kumppania on vaikeaa – etenkin, jos sitä ei ole itse tietoisesti halunnut. Maailma on täynnä ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta ole löytäneet kumppania itselleen. Tilanne on usein silloin niin emotionaalisesti, seksuaalisesti ja fyysisesti tyydyttämätön. Yksi haasteellisimmista kysymyksistä silloin onkin varmasti se, miten elää ja tulla toimeen moninaisten kaipausten kanssa. Tähän ei valitettavasti ole olemassa yksiselitteistä ja helppoa vastausta. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta muutamia asioita.

 

Ensinnäkin luterilaisuudessa seksuaalisuuteen on suhtauduttu pääsääntöisesti myönteisesti ja realistisesti. Esimerkiksi Piispojen kirja ”Rakkauden lahja. Piispojen puheenvuoro perheestä, avioliitosta ja seksuaalisuudesta toteaa itsetyydytyksestä seuraavaa: ”Seksuaalisuuden purkautumistienä se on turvallisempi kuin ajautuminen itseä ja toista vahingoittavaan irtosuhteeseen.” Lisäksi se käsittelee yksinelämisen problematiikkaa laajemminkin, mutta ei kovin paljoa seksuaalisuuden näkökulmasta (s. 55–57;  http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/AC5B7C3890F48F5AC22577030038D858/$FILE/rakkauden_lahja.pdf).

 

Toiseksi seksuaalisuuteen liittyy kuitenkin hyvin monia haasteellisiakin yksityiskohtia, joihin ei löydä näkökulmaa Raamatusta (esim. transsukupuolisuus tai yksinäisyyteen liittyvät laajemmat tarkastelut sekä haasteet). Emotionaalista kaipausta voi lievittää varmasti ihmisten ja ystävien seura sekä esimerkiksi samassa elämäntilanteessa olevien kanssa keskustelu. Fyysistä kaipausta taas helpottaa esimerkiksi liikunta. Nämäkään asiat eivät tietysti välttämättä ratkaise asiaa kokonaan (esim. seksuaalista kaipausta). Toivon ja rukoilenkin kysyjälle viisautta, että löytäisit rauhan ja viisauden tämän asian kanssa.

 

Jos asia vaivaa, kannatta myös harkita esimerkiksi Kirkon perheneuvonnan puoleen kääntymistä:  http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/40D5B401E55B1785C225748000449ACD?OpenDocument&lang=FI

 

Täältä löydät Espoon alueen toiminnasta infoa: http://www.espoonseurakunnat.fi/web/tukea/perheasiain-neuvottelukeskus Viihtyisät toimipisteet löytyvät Tapiolasta ja Leppävaarasta. Siellä palvelevat ammattitaitoiset ihmiset myös yksineläviä. He osaavat varmasti antaa tarvittaessa vielä parempaa ja yksilöidympää apua mm. yksinäisyyteen ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Toki myös me papit ja esimerkiksi diakonit tarjoamme keskusteluapua näissä kysymyksissä seurakunnissa, vaikka meillä ei olekaan yhtä asiantuntevaa koulutusta esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.