Nimimerkki: ”Minkä Jumala yhdisti, sen teologiat erottaa” kysyy: 1)  ”Miten presbyteerien teologia eroaa luterilaisesta?  Saako luterilainen nauttia presbyteeriehtoollista, ja päinvastoin? Onko Suomessa presbyteerejä?”

 

Vastaus:

 

Presbyteerikirkot ovat luterilaisuuden tavoin reformaation myötä syntyneitä kirkkokuntia. Niiden juuret ovat ennen kaikkea Brittein saarilla. Presbyteerit painottavat opissaan samoja asioita kuin luterilaiset: mm. Jumalan kaikkivaikuttavuutta. En ole kovin tarkasti perehtynyt presbyteeriteologiaan, mutta eroavaisuuksiakin löytyy. Yksi ero luterilaisiin on se, että presbyteerien oppi-isä on useimmiten ranskalaissyntyinen Jean Calvin ja luterilaisten saksalainen Martti Luther.

 

Käytännössä toinen historiallinen eroavaisuus on siinä, miten Kristuksen ymmärretään olevan ehtoollisaineissa läsnä. Reformoidut kirkkokunnat (joihin presbyteeritkin kuuluvat) olivat luterilaisten kanssa eri mieltä lähinnä vain yhdestä ehtoolliseen liittyvästä opillisesta asiasta 1520-luvun lopulla. Reformoitujen mukaan Kristus on ehtoollisaineissa läsnä vain hengellisesti, kun taas luterilaisten mukaan Kristus on fyysisemmin tai konkreettisemmin (vaikkakin mystisellä) tavalla ehtoollisaineissa. Luterilaiset halusivat tässä pitäytyä tarkemmin tai konkreettisemmin Jeesuksen omiin sanoihin (”Tämä on minun ruumiini” jne.) kuin presbyteerit. Sen vuoksi luterilaiset ja reformoidut eivät muodostaneet kirkkoliittoa 1520-luvun lopulla.

 

Kuitenkin modernin ekumeenisen liikkeen myötä luterilaiset ja reformoidut ovat lähentyneet toisiaan. Esimerkiksi Suomen evankelis-luterilainen kirkko solmi vuonna 1956 ehtoollisyhteyden Skotlannin presbyteerisen kirkon kanssa (ks. http://evl.fi/evlfi.nsf/Documents/112F0A96C7F7B8E8C22570B5002A6F86?openDocument&lang=FI) eli tämän presbyteerikirkon jäsenet voivat osallistua ehtoollisellemme ja me taas voimme osallistua heidän ehtoolliselleen. Suomessa asuvien presbyteerien määrää en saanut selville, mutta kyse on todennäköisesti hyvin pienestä joukosta.