Nimimerkki ”Pohdiskelija” pohtii seuraavaa: ”Säilyykö kummius, jos kummi eroaa kirkosta tai vaihtaa kirkkokuntaa?”

 

Vastaus:

 

Kirkosta eronnut eli esimerkiksi ateistiksi tai johonkin muuhun uskontoon kääntynyt ei voi enää toimia lapsen tai aikuisen kummina. Kummin tehtävä on nimittäin tukea mm. lapsen vanhempia kristillisessä kasvatuksessa sekä rukoilla kummilapsen ja tämän perheen puolesta. Kummius on ollut alun perinkin merkittävä kirkon luottamus- ja opetustoimi. Tosin kummin yksi tehtävä on ollut perinteisesti kasteen todistaminen. Jos kummi on ollut kasteen aikaan paikalla, on hän kirkosta eroamisen jälkeenkin kasteen todistaja.

 

Kuitenkin kummi, joka eroaa kirkosta, antaa samalla kummilapselle kirkkovastaisen viestin. Siitä näkökulmasta on outoa, että kirkosta eronnut kummi haikailee edelleen kummiuden perään. Tällaisessa tilanteessa on syytä pohtia, onko kirkosta eronnut kummi alun perinkään ymmärtänyt oikein kummin tehtävää. Myöskään toiseen uskontokuntaan (esim. muslimiksi, hinduksi, mormoniksi, jehovantodistajaksi tai buddhalaiseksi) kääntynyt ei voi enää luonnollisestikaan toimia lapsen kummina edellä mainituista syistä.

 

Sen sijaan hieman eri asia on se, jos kummi vaihtaa toiseen kristilliseen uskontokuntaan. Jos kummi esimerkiksi kääntyy Porvoon kirkkoyhteisöön kuuluvaksi anglikaaniksi (mm. Skotlannin episkopaalinen kirkko), ei esteitä kummiuden jatkumiselle ole. Nimittäin Porvoon kirkkoyhteisöön kuuluvan kirkon jäsen voi hyvin toimia kummina samalla tavoin kuin Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvakin konfirmoitu kirkon jäsen.

 

Jos kummilapsella on kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja kirkkomme jäseniä tai kuuluvat johonkin muuhun Porvoon kirkkoyhteisön kirkkoon, voi kummiksi päästä myös sellaisen kirkon jäsen, joka hyväksyy kasteemme. Näin ollen esimerkiksi katoliseksi ja ortodoksiksi kääntyvä kummi voinee edelleen toimia kirkkomme kummina entiseen tapaan. Tällöin hänen on toki muistettava, että hänen tehtävänsä on tukea lasta nimenomaan evankelis-luterilaisessa kristillisessä kasvatuksessa.

 

Ongelmallisempi tilanne syntyy silloin, kun kummi kääntyy esimerkiksi helluntaiherätyksen jäseneksi. Helluntaiherätys ei nimittäin hyväksy lapsikastetta ja muutenkin helluntaiherätyksen opetus uskon ja kasteen välisestä suhteesta poikkeaa radikaalisti luterilaisesta käsityksestä. Näiden syiden vuoksi esim. helluntaiherätykseen kääntyneellä kummilla ei ole mielestäni enää edellytyksiä jatkaa kummin tehtävää.

 

Lapselle voidaan myös lisätä kummeja jälkikäteen aina 18 ikävuoteen asti, jos kummin tehtävä ei jostain syystä toteudu (esim. kummin kuolema, maastamuutto, kirkosta eroaminen tai yhteydenpidon kuihtuminen olemattomiin). Tällöin päätöksen tekee vanhempien esityksestä seurakunnan kirkkoherra. Yli 12-vuotiasta lasta on kuitenkin kuultava ennen kummien lisäämistä. Kummiutta ei kuitenkaan voida poistaa esimerkiksi vanhempien aloitteesta.

 

Teologisesti tarkastellen kummin tehtävä kristillisenä kasvattajana jatkuu aina konfirmaatioon asti, josta lähtien lapsi tai myös myöhemmällä iällä kristityksi kääntynyt saa enemmän oikeuksia ja velvollisuuksia kristittynä. Konfirmaation jälkeen kristityn tulee ottaa vastuuta aiempaa enemmän omasta kristillisestä elämästään ja vaelluksestaan (esim. rukoilu, raamatunluku, messuun osallistuminen, köyhien ja kärsivien auttaminen jne.). Toisaalta konfirmaatio antaa myös merkittäviä oikeuksia kirkossa: mahdollisuus päästä kummiksi, osallistua itsenäisesti ehtoolliselle, äänestää seurakuntavaaleissa (16 ikävuodesta lähtien) sekä asettua ehdolle kirkon päättäviin elimiin (18 ikävuodesta lähtien). Lisäksi rippikoulun käyneet kirkkomme jäsenet voivat saada kirkollisen vihkimisen.

 

Vaikka kummia ei tarvitakaan enää konfirmaation jälkeen yhtä paljon kristillisenä kasvattajana, kummeus toki säilyy siitäkin eteenpäin. Kummi voi edelleenkin esimerkiksi tukea lasta kristillisessä kasvatuksessa ja rukoilla hänen puolestaa. Itse asiassa tämä on luonnollisesti jopa suositeltavaa!

Ks. aiheesta lisää:

 

http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/3D771C0F959FAD46C2257022003F65DA?OpenDocument&lang=FI

 

http://www.espoonseurakunnat.fi/web/pyhat-juhlat;jsessionid=9DB568D8AA65AE02DFAB5F09CF4D059F