Dr. Evl -

Tag Archives

2 Articles

Onko paasto katolista tai ortodoksista hapatusta?

Nimimerkki ”Katolista hapatustako?” kysyy: ”Laskiasena tuli tuttuni kanssa puheeksi paasto. Hän oli tiukasti sitä mieltä, että paasto ei alun alkaen ole kuulunut evankelisluterilaiseen uskoon, vaan että se on ortodoksien ja katolilaisten juttuja. Onko hän oikeassa?”

 

Vastaus:

Kyllä luterilaisuudessakin on paastoa arvostettu. Esimerkiksi luterilaisissa tunnustuskirjoissa, jotka syntyivät 1500-luvulla, todetaan jopa, että paastoaminen perustuu Jumalan käskyyn. Paaston ajatus on luterilaisuudessa ennen kaikkea syntisen luonnon kurissa pitäminen ja kuolettaminen. Paastolla ei kuitenkaan voi Jumalan silmissä ansaita pelastusta. Kyse onkin ennemmin hengellisestä harjoituksesta, joka tukee kristittynä kasvamista ja kehittymistä.

 

Käytännössä paasto näkyy edelleen kirkossamme myös kirkkovuodessa. Ennen joulua on ns. pikkupaasto ja tällä hetkellä eletään ns. suurta paastonaikaa, joka alkoi tuhkakeskiviikosta ja jatkuu pääsiäiseen asti. Suuri paasto kestää 40 päivää, joka on sama aika, jonka Kristus paastosi autiomaassa. On kuitenkin tärkeää huomata, että paastoa on monenlaista. Joistain ruoka-aineista (esim. lihasta) pidättyminen paastoaikana sopii terveille aikuisille, mutta ei välttämättä lapsille, sairaille tai raskaana oleville. Lasten, sairaiden ja raskaana olevien tulisi tarkemmin huolehtia riittävästä ravinnonsaannista myös paastoaikana. Toki esimerkiksi lapsetkin voivat halutessaan paastota esimerkiksi karkin syömisestä. Samoin aikuisille hyvänä paastovinkkinä sopii alkoholin nauttimisesta pidättäytyminen.

 

Käytännössä ruokapaastoa ei luterilaisuudessa kuitenkaan harjoiteta yhtä paljon todennäköisesti kuin ortodoksisuudessa tai katolisuudessa. Luterilaisessa  muistutetaankin (esim. jumalanpalvelusoppaassa) vielä tärkeämmästä paastosta:

 

”Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää? Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko, pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa, sitäkö te kutsutte paastoksi, Herran mielen mukaiseksi päiväksi? Toisenlaista paastoa minä odotan: että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi…” (KR-92; Jes. 58:5–).

 

Todellisen paaston ytimessä on siis hätää kärsivien monenlainen auttaminen. Tämän vuoksi kirkossamme suuren paaston aikana on esimerkiksi Yhteisvastuu-keräys.

Miten kirkkojen pelastuskäsitykset eroavat toisistaan?

Nimimerkki ”kyselijä” kysyy: ”Miten eri kirkkokuntien pelastuskäsitykset eroavat toisistaan (esim. ortodoksinen, katolinen ja luterilainen kirkko)? Pelastuuko ihminen kaikkien mukaan yksin armosta, Jeesuksen sovitustyön vuoksi?”

Vastaus:

 

Hyvä ja laaja kysymys, johon on mahdoton tässä vastata yksityiskohtaisesti. Karkean jaottelun mukaan voisi kuitenkin sanoa, että kaikki kirkkokunnat korostavat Jeesuksen armoa. Kirkkokunnat kuitenkin eroavat toisistaan sen suhteen, mitä se käytännössä tarkoittaa. Esimerkiksi luterilaisuudessa pelastusoppi on liittynyt läheisesti ajatukseen Jumalan kaikkivaltiudesta ja kaikkivaikuttavuudesta. Esimerkiksi Lutherin mukaan luodut olennot ovat aina jollain tapaa Luojansa vaikutuspiirissä. Hänen mukaansa ihmiset voivat tehdä (näennäisesti?) päätöksiä maallisen elämän alueella (esim. nousenko sängystä ylös ja menenkö töihin), mutta hengellisen elämän alueella he ovat konkreettisestikin Jumalan armon varassa: Pyhä Henki synnyttää uskon, toivon ja rakkauden sanan ja sakramenttien kautta siellä missä tahtoo.

 

Sen sijaan toista ääripäätä edustaa esimerkiksi helluntaiherätys, jossa korostetaan ns. uskonratkaisun tekemistä. Kyseisessäkin liikkeessä toki korostetaan Jumalan armoa, mutta siihen liittyen kasteen ja uskon välinen suhde on erilainen: helluntalaisilla uskon tulee edeltää kastetta; luterilaisilla kasteen taas uskotaan olevan uskon lähde.

 

Mitä tulee taas esimerkiksi katoliseen kirkkoon, sen painotukset ovat viime vuosikymmeninä lähentyneet esim. luterilaisia näkökulmia ja toisaalta luterilaisuudessa on alettu ymmärtää Pyhän Hengen tekemän uudistustyön merkitys pelastukselle. Esimerkiksi Katolisen kirkon katekismuksessa  (1992) todetaan, että ”Pelastus tulee yksin Jumalalta”, mutta äitikirkko välittää tuon pelastuksen (kohta 169). Lähentyminen luterilaisten ja katolisten kanssa välittyy hienolla tavalla myös asiakirjasta Yhteinen julistus vanhurskauttamisesta (YJV, 1999):

 

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/DA1B501CC09E109FC22577AE002A3DD8/$FILE/Vanhurskauttamisjulistus.pdf

 

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/DA1B501CC09E109FC22577AE002A3DD8/$FILE/Yhteinen%20julistus%20vanhurskauttamisopista.pdf

 

Kyseisessä asiakirjassa mm. todetaan:
”Me tunnustamme yhdessä, että Jumala armosta antaa ihmiselle synnit anteeksi ja samalla vapauttaa hänet elämässään synnin orjuuttavasta vallasta ja lahjoittaa hänelle Kristuksessa uuden elämän.” (4.2./22.).

 

Luterilaisten ja ortodoksien pelastuskäsitysten välistä yhteyttä taas selventää ekumeniikan professori tutkimuksessaan Faith and Holiness. Yksi isoimmista kysymyksistä on ollut ortodoksien ja luterilaisten neuvotteluissa se, missä määrin (vai lainkaan) ja millä tavoin ihminen tekee yhteistyötä Jumalan kanssa pelastuksessa.