Kaisa kysyy: ”Seurakunnat kuuluvat hiippakuntiin, joita johtaa piispa. Piispa on ilmeisesti hiippakunnan johtava virkamies eli big boss, mutta kai siellä on myös luottamushenkilöorganisaatio. Onko? Mikä hiippakunnan tehtävä on?”

 

Vastaus:

 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko jakautuu yhdeksään hiippakuntaan. Jokainen kirkon seurakunnista kuuluu johonkin hiippakuntaan. Esimerkiksi Espoon hiippakuntaan kuuluu kaksikymmentä seurakuntaa ja vuoden 2015 alusta yhdeksäntoista.

 

Piispa on tosiaan ns. hiippakunnan ykkösmies tai -nainen. Hänen tehtävänään on johtaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa, edistää seurakuntien toimintaa sekä tukea ja ohjata papistoa. Lisäksi hiippakunnassa on kaksi päättävää elintä: tuomiokapitulin istunto ja hiippakuntaneuvosto.

 

Tuomikapitulin istuntoon kuuluu yhdeksän jäsentä, sitä johtaa piispa ja sen jäsenistä enemmistö on pappeja.  Tuomiokapituli vastaa yhdessä piispan hiippakunnan hallinnosta, toiminnasta ja taloudesta sekä tukee ja valvoo alueensa seurakuntaelämää. Lisäksi se hoitaa papiston henkilöstöasioita ja valvoo heidän ja seurakunnan muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävien hoitoa ja elämää.

 

Hiippakuntaneuvosto on taas maallikkoenemmistöinen: siihen kuuluu neljätoista maallikkoa ja seitsemän pappia. Sen tehtävän on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa.

 

Lisätietoa löydät täältä:

 

http://espoonhiippakunta.evl.fi/