Dr. Evl -

Tag Archives

2 Articles

Pitääkö lapsi erottaa kirkosta, jotta hän voi osallistua elämänkatsomustiedon tunnille?

Nimimerkki ”Ihmettelevä” kysyy: ”Hei, onko Espoossakin ainoa keino saada lapsi haluamamme Elämänkatsomusopin opetukseen vain siten, että erotamme hänet kirkosta? Monikulttuurisessa perheessämme on tarpeen, että lapsemme osallistuu koulussa nimenomaan Elämänkatsomusopin opetukseen. Mutta ainoa keino tähän on se, että joudun erottamaan lapseni kirkosta? Entä jos hän myöhemmin, esim. 15-vuotiaana haluaa liittyä takaisin kirkkoon – miten hänen sitten tulee toimia ja mitä se edellyttää häneltä/perheeltä?”

 

Vastaus:

 

Asia on tosiaan niin, että kirkkoon kuuluvaa ei saa elämänkatsomusopetukseen, jos heille järjestetään koulussa oman uskonnon mukaista opetusta. Jos tilanne on se, että haluatte välttämättä lapsen osallistuvan elämänkatsomustiedon opetukseen, on todennäköisesti ainoa keino erottaa lapsi kirkosta. Asia kannattaa kuitenkin varmistaa vielä omasta koulusta, koska uskonnonopetusten ryhmissä on koulujen kesken eroja.

 

Ennen kuin päädytte niinkin radikaaliin ratkaisuun, että tämän vuoksi erotatte lapsenne kirkosta, kehottaisin miettimään vielä muutamaa asiaa:

 

1. Mitä sellaista elämänkatsomustiedossa on lapsenne kannalta paremmin kuin uskonnossa? Niin uskontoa kuin elämänkatsomustietoa voi opettaa sellainen ihminen, joka on itse ateisti, kristitty, hindu jne. Uskontoa ja elämänkatsomustietoa opettavat ovat pääsääntöisesti saaneet tieteellisen koulutuksen yliopistossa ja noudattavat opetussuunnitelmaa. Myös uskonnonopetuksessa tarkastellaan maailman uskontoja jne.

 

2. Eikö lapsenne kuuluminen kirkkoon ole jo osoitus siitä, että olette päättäneet kasvattaa hänet evankelis-luterilaisen uskonnon mukaisesti? Kasteenhan ja lapsen liittämisen kirkkoon edellytys on se, että vanhemmat ja kummit kasvattavat lapsen kristillisesti. Kodissa tehtävään kristilliseen kasvatukseen kuuluu kirkon näkökulmasta tiedollisen opetuksen (esim. lasten raamatun tai lasten katekismuksen lukeminen) lisäksi myös hartauselämään tutustuttaminen (mm. iltarukous ja perhemessussa käynti). Jokaisella perheellä on kuitenkin luonnollisesti heidän oma tapansa ja arkielämäänsä soveltuva tapa huolehtia kristillisestä kasvatuksesta. Kun kotona lasta voi tutustuttaa hartauselämään, koulussa painopiste on lähinnä tiedollisessa osaamisessa.

 

Vaikka kaste edellyttääkin kristillisestä kasvatuksesta huolehtimista, ei tämä ole mielestäni esteenä perheen monikulttuurisuudelle ja perheen mahdolliselle moniuskoisuudelle. On luonnollista myös se, että lapsi oppii kotonakin sen, että maailmassa on muitakin uskontoja tai uskomuksia kuin kristinusko. Monikulttuurisessa perheessä lapsi oppii parhaimmillaan jo nuoresta pitäen mm. suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden ymmärtämistä. Vaikka kirkon näkökulmasta lapsen kasteeseen kuuluu olennaisena osana kristillinen kasvatus, vanhemmat toki niin teoriassa kuin käytännössäkin viime kädessä päättävät, miten he haluavat lapsensa kasvattaa ja mihin uskontokuntaan lapsi kuuluu.

 

3. Dr. Evl:llä ei ole uskonnonopettajan tai elämänkatsomustiedon opettajan koulutusta. Sen vuoksi mietinkin, kannattaisiko teidän kysellä lapsennen koulusta suoraan uskonnon ja ET:n opettajilta, millaisia oppisisältöjä ja miten he koulussa opettavat. Ehkä tämä voisi antaa hyviä näkökulmia asiaan ja auttaa perheenne tarpeiden ja tilanteen arviossa.

 

4. On myös huomattava, että uskonnonopetuksesta määrää valtio, ei kirkko:

http://www.minedu.fi/OPM/Kirkollisasiat/uskonnonvapaus/?lang=fi

 

Jos päädytte siihen ratkaisuun, että erotatte lapsenne kirkosta, voi hän 12–17-vuotiaana omalla ja teidän vanhempien suostumuksella liittyä takaisin kirkkoon. Toki aiemminkin kirkkoon voi uudelleen lapsen liittää. Joka tapauksessa liitittepä lapsenne missä iässä tahansa mahdollisesti uudelleen kirkkoon silloin kannattaa olla suoraan yhteydessä oman alueen evankelis-luterilaiseen seurakuntaan, tiedustella hyvissä ajoin liittymisen edellytyksiä ja sopia yksityiskohdista.

 

15 vuotta täyttäneen ja uudelleen kirkkoon liittyvän pitää tunnustaa tarpeellisen opetuksen jälkeen kirkon usko. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nuoren pitää osallistua rippikouluun (jos hän ei ole sitä aiemmin käynyt) ja siinä yhteydessä keskustella kirkkoherran tai rippikoulua vetävän papin kanssa. Halutessanne voitte myös pyytää, että kirkon yhteyteen ottamisessa käytetään Kirkon yhteyteen ottamisen kaavaa (ks. http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/).

 

Toivottavasti löydätte hyvän ja toimivan ratkaisun tilanteeseenne ja lapsellenne. Halutessanne voitte myös ottaa uudellen yhteyttä nettisivujen kautta ja laittaa samalla yhteystietonne, jotka tulevat sähköpostiiini. Silloin Dr. Evl:n alter ego ottaa teihin yhteyttä 😉

Säilyykö kirkosta eronneen kummius?

Nimimerkki ”Pohdiskelija” pohtii seuraavaa: ”Säilyykö kummius, jos kummi eroaa kirkosta tai vaihtaa kirkkokuntaa?”

 

Vastaus:

 

Kirkosta eronnut eli esimerkiksi ateistiksi tai johonkin muuhun uskontoon kääntynyt ei voi enää toimia lapsen tai aikuisen kummina. Kummin tehtävä on nimittäin tukea mm. lapsen vanhempia kristillisessä kasvatuksessa sekä rukoilla kummilapsen ja tämän perheen puolesta. Kummius on ollut alun perinkin merkittävä kirkon luottamus- ja opetustoimi. Tosin kummin yksi tehtävä on ollut perinteisesti kasteen todistaminen. Jos kummi on ollut kasteen aikaan paikalla, on hän kirkosta eroamisen jälkeenkin kasteen todistaja.

 

Kuitenkin kummi, joka eroaa kirkosta, antaa samalla kummilapselle kirkkovastaisen viestin. Siitä näkökulmasta on outoa, että kirkosta eronnut kummi haikailee edelleen kummiuden perään. Tällaisessa tilanteessa on syytä pohtia, onko kirkosta eronnut kummi alun perinkään ymmärtänyt oikein kummin tehtävää. Myöskään toiseen uskontokuntaan (esim. muslimiksi, hinduksi, mormoniksi, jehovantodistajaksi tai buddhalaiseksi) kääntynyt ei voi enää luonnollisestikaan toimia lapsen kummina edellä mainituista syistä.

 

Sen sijaan hieman eri asia on se, jos kummi vaihtaa toiseen kristilliseen uskontokuntaan. Jos kummi esimerkiksi kääntyy Porvoon kirkkoyhteisöön kuuluvaksi anglikaaniksi (mm. Skotlannin episkopaalinen kirkko), ei esteitä kummiuden jatkumiselle ole. Nimittäin Porvoon kirkkoyhteisöön kuuluvan kirkon jäsen voi hyvin toimia kummina samalla tavoin kuin Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvakin konfirmoitu kirkon jäsen.

 

Jos kummilapsella on kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja kirkkomme jäseniä tai kuuluvat johonkin muuhun Porvoon kirkkoyhteisön kirkkoon, voi kummiksi päästä myös sellaisen kirkon jäsen, joka hyväksyy kasteemme. Näin ollen esimerkiksi katoliseksi ja ortodoksiksi kääntyvä kummi voinee edelleen toimia kirkkomme kummina entiseen tapaan. Tällöin hänen on toki muistettava, että hänen tehtävänsä on tukea lasta nimenomaan evankelis-luterilaisessa kristillisessä kasvatuksessa.

 

Ongelmallisempi tilanne syntyy silloin, kun kummi kääntyy esimerkiksi helluntaiherätyksen jäseneksi. Helluntaiherätys ei nimittäin hyväksy lapsikastetta ja muutenkin helluntaiherätyksen opetus uskon ja kasteen välisestä suhteesta poikkeaa radikaalisti luterilaisesta käsityksestä. Näiden syiden vuoksi esim. helluntaiherätykseen kääntyneellä kummilla ei ole mielestäni enää edellytyksiä jatkaa kummin tehtävää.

 

Lapselle voidaan myös lisätä kummeja jälkikäteen aina 18 ikävuoteen asti, jos kummin tehtävä ei jostain syystä toteudu (esim. kummin kuolema, maastamuutto, kirkosta eroaminen tai yhteydenpidon kuihtuminen olemattomiin). Tällöin päätöksen tekee vanhempien esityksestä seurakunnan kirkkoherra. Yli 12-vuotiasta lasta on kuitenkin kuultava ennen kummien lisäämistä. Kummiutta ei kuitenkaan voida poistaa esimerkiksi vanhempien aloitteesta.

 

Teologisesti tarkastellen kummin tehtävä kristillisenä kasvattajana jatkuu aina konfirmaatioon asti, josta lähtien lapsi tai myös myöhemmällä iällä kristityksi kääntynyt saa enemmän oikeuksia ja velvollisuuksia kristittynä. Konfirmaation jälkeen kristityn tulee ottaa vastuuta aiempaa enemmän omasta kristillisestä elämästään ja vaelluksestaan (esim. rukoilu, raamatunluku, messuun osallistuminen, köyhien ja kärsivien auttaminen jne.). Toisaalta konfirmaatio antaa myös merkittäviä oikeuksia kirkossa: mahdollisuus päästä kummiksi, osallistua itsenäisesti ehtoolliselle, äänestää seurakuntavaaleissa (16 ikävuodesta lähtien) sekä asettua ehdolle kirkon päättäviin elimiin (18 ikävuodesta lähtien). Lisäksi rippikoulun käyneet kirkkomme jäsenet voivat saada kirkollisen vihkimisen.

 

Vaikka kummia ei tarvitakaan enää konfirmaation jälkeen yhtä paljon kristillisenä kasvattajana, kummeus toki säilyy siitäkin eteenpäin. Kummi voi edelleenkin esimerkiksi tukea lasta kristillisessä kasvatuksessa ja rukoilla hänen puolestaa. Itse asiassa tämä on luonnollisesti jopa suositeltavaa!

Ks. aiheesta lisää:

 

http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/3D771C0F959FAD46C2257022003F65DA?OpenDocument&lang=FI

 

http://www.espoonseurakunnat.fi/web/pyhat-juhlat;jsessionid=9DB568D8AA65AE02DFAB5F09CF4D059F