Nimimerkki ”yksineläjä” kysyy: ”Yksinäinen ihminen ja seksuaalisuus? Itsetyydytys?”

 

Vastaus

 

Yksin eläminen ilman kumppania on vaikeaa – etenkin, jos sitä ei ole itse tietoisesti halunnut. Maailma on täynnä ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta ole löytäneet kumppania itselleen. Tilanne on usein silloin niin emotionaalisesti, seksuaalisesti ja fyysisesti tyydyttämätön. Yksi haasteellisimmista kysymyksistä silloin onkin varmasti se, miten elää ja tulla toimeen moninaisten kaipausten kanssa. Tähän ei valitettavasti ole olemassa yksiselitteistä ja helppoa vastausta. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta muutamia asioita.

 

Ensinnäkin luterilaisuudessa seksuaalisuuteen on suhtauduttu pääsääntöisesti myönteisesti ja realistisesti. Esimerkiksi Piispojen kirja ”Rakkauden lahja. Piispojen puheenvuoro perheestä, avioliitosta ja seksuaalisuudesta toteaa itsetyydytyksestä seuraavaa: ”Seksuaalisuuden purkautumistienä se on turvallisempi kuin ajautuminen itseä ja toista vahingoittavaan irtosuhteeseen.” Lisäksi se käsittelee yksinelämisen problematiikkaa laajemminkin, mutta ei kovin paljoa seksuaalisuuden näkökulmasta (s. 55–57;  http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/AC5B7C3890F48F5AC22577030038D858/$FILE/rakkauden_lahja.pdf).

 

Toiseksi seksuaalisuuteen liittyy kuitenkin hyvin monia haasteellisiakin yksityiskohtia, joihin ei löydä näkökulmaa Raamatusta (esim. transsukupuolisuus tai yksinäisyyteen liittyvät laajemmat tarkastelut sekä haasteet). Emotionaalista kaipausta voi lievittää varmasti ihmisten ja ystävien seura sekä esimerkiksi samassa elämäntilanteessa olevien kanssa keskustelu. Fyysistä kaipausta taas helpottaa esimerkiksi liikunta. Nämäkään asiat eivät tietysti välttämättä ratkaise asiaa kokonaan (esim. seksuaalista kaipausta). Toivon ja rukoilenkin kysyjälle viisautta, että löytäisit rauhan ja viisauden tämän asian kanssa.

 

Jos asia vaivaa, kannatta myös harkita esimerkiksi Kirkon perheneuvonnan puoleen kääntymistä:  http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/40D5B401E55B1785C225748000449ACD?OpenDocument&lang=FI

 

Täältä löydät Espoon alueen toiminnasta infoa: http://www.espoonseurakunnat.fi/web/tukea/perheasiain-neuvottelukeskus Viihtyisät toimipisteet löytyvät Tapiolasta ja Leppävaarasta. Siellä palvelevat ammattitaitoiset ihmiset myös yksineläviä. He osaavat varmasti antaa tarvittaessa vielä parempaa ja yksilöidympää apua mm. yksinäisyyteen ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Toki myös me papit ja esimerkiksi diakonit tarjoamme keskusteluapua näissä kysymyksissä seurakunnissa, vaikka meillä ei olekaan yhtä asiantuntevaa koulutusta esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.