Nimimerkki: ”Eivätkö käskyt riitä?” kysyy ”Monet viittaavaat Vanhaan testamenttiin perustellessaan sitä, mitä ei saa tehdä. Eikö kymmenen käskyä ole riittävä ohjenuora?”

 

Vastaus:

 

Hyvä kysymys. Vanhan testamentin ja etenkin viiden Mooseksen kirjan käskyjä ei tule ottaa sellaisenaan nykypäivään. Ne ovat suojanneet Israelin kansaa silloisessa tilanteessa ja maailmassa, joka poikkeaa monessa suhteessa omastamme ainakin täällä pohjolassa. Suuri osa viiden Mooseksen kirjan (eli pentateukin) käskyistä liittyvät muinaisen Israelin tilanteeseen. Käskyt koskivat tuolloin esimerkiksi sitä, miten uhrieläinten kanssa toimitaan, miten vältytään spitaalilta, miten rangaistaan rikkomuksista jne.

 

Juutalaiset toki noudattavat näitä käskyjä edelleen – ainakin joiltain osin. Sen sijaan meitä (pakana)kristittyjä eivät Mooseksen lait enää samassa mitassa koske. Esimerkiksi Uuden testamentin teksteistä käy ilmi, että kristittyjen ei tarvitse ympärileikata itseään. Lisäksi Uudesta testamentista käy ilmi se, että Jeesus oli viimeinen ja täydellinen uhri, jonka takia ei uhrieläimiä enää tarvita.

 

Kuitenkin tuo kymmenen käskyä on otettu myös kristittyjen ohjenuoraksi sen takia, että ne suojelevat edelleen niin Jumala-suhdettamme kuin ihmisiäkin. Niissä on ajatonta viisautta sen suhteen, miten Jumala edellyttää meidän suhtautuvan Häneen ja toisiimme. Kymmenen käskyä – samoin kuin muukin Jumalan laki – voidaan tiivistää rakkauden kaksoiskäskyyn: ” Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’ Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näitä suurempaa käskyä ei ole.” (Mark. 12:30-31)

 

Vanhaa testamenttia ei kuitenkaan kannata missään nimessä väheksyä. Suosittelen edelleen kaikille kristityillekin myös Pentateukin lukemista. Se sisältää edelleen Jumalan sanaa, vaikka kaikki määrärykset eivät siitä enää meidän tilannettamme koskekaan.