Dr. Evl -

Tag Archives

6 Articles

Eikö paavi ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko usko kaikkivaltiaaseen Jumalaan?

Nimimerkki ”Ihmeellistä” kysyy: ”Uutisten mukaan paavi on sanonut, ettei Jumala ole taikuri. Siis ei usko Kaikkivaltiaaseen? Miten on Suomen (ev.lut) kirkon kanta? Onko tässäkin tapauksessa Raamattu hylätty?”

 

Vastaus:

 

Kysyjä ilmeisesti viittaa paavin lausuntoon ”Kun luemme maailman synnystä Raamatun luomiskertomuksesta, otamme riskin kuvitella, että Jumala olisi taikuri. Että hänellä on taikasauva, jolla hän voi tehdä mitä vain. Mutta asia ei ole niin” (http://www.hs.fi/tiede/a1305891874983). Lainaus on otettu yhteydestä, jossa paavi puolustaa evoluutio- ja alkuräjähdysteoriaa. Hän toteaa, että ne eivät ole ristiriidassa Jumala-uskon kanssa.

Samassa jutussa paavi jatkaakin: ” ”Luonnon evoluutio ei ole ristiriidassa luomisteorian kanssa, sillä evoluutio edellyttää kehittyvien asioiden luomista. Hän loi ihmiset ja on sallinut heidän kehittyä omien lakiensa mukaan.” Paavin tarkoituksena ei siis ollut kieltää Jumalan kaikkivaltiutta, vaan lähinnä puolustaa niin kristillistä luomiskäsitystä sekä moderneja luonnontieteen näkemyksiä.

 

Mielestäni tuo taikurivertaus ei ollut ehkä täysin onnistunut, mutta itse asiasta olen paavin kanssa täysin samaa mieltä. En näe ristiriitaa kristillisen luomiskäsityksen ja modernin luonnontieteen välillä. Uudet luonnontieteen löydöt ja niihin perustuvat teoriat antavat meille erittäin tärkeää tietoa Jumalan luomasta maailmasta ja voimme niiden näkökulmasta myös tehdä mielenkiintoisia pohdintoja esim. luomiskertomuksiin liittyen (ks. esim. http://www.areiopagi.fi/2014/12/nelja-nakemysta-siita-oliko-aadam-oikeasti-olemassa/).

Miten kirkonkellot toimivat?

Matti K. kysyy: ”Onko Espoon kirkkojen ja kappeleiden kirkonkellot automatisoituja? Painaako suntio nappia vai miten ne toimivat? Soitetaanko kelloja enää missään perinteisesti käsin narusta kiskomalla?”

 

Vastaus:

Dr. Evl kääntyi Tapiolan seurakunnan ylivahtimestari Antti Ruuskasen puoleen. Hänen mukaansa Espoossa kirkkojen ja kappelien kellot toimivat soittolaitteella. Osa soitoista on automatisoitu päivän ja kellonajan mukaan. Osa soitoista taas soitetaan nappia painamalla (esim. messun loppukellot). Antin mukaan Otaniemen kappelissa oli vielä 2006 narusta vedettävät kellot, mutta ne korvattiin sähköisellä järjestelmällä vuonna 2006.

 

Dr. Evl löysi hartiavoimin vedettävistä kelloista oheisen jutun http://yle.fi/uutiset/saynatsalon_kirkonkellot_soivat_viela_hartiavoimin/6882484

Säynätsalossa Jyväskylän seurakunnassa sellaiset ovat siis vielä ilmeisesti käytössä, mutta ne alkavat olla tosiaan katoava luonnonvara.

Mikä on kirkko?

Kaisa kysyy: ”Kuulun kirkkoon, mutta mihin kuulun? Mikä se määritellään ja mitä siihen sisältyy? Onko kirkko rakennus, sen työntekijät, jäsenet, päättäjät, kirkon sanoma vai mikä? En oikein osaa hahmottaa sitä kokonaisuutena.”

 

Vastaus

 

Kirkon virallisen kannan mukaan:

”Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan” (Augsburgin tunnustus: kohta VII; vuodelta 1530; ks. lisää http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/).

 

Luterilaisuudessa oikean kirkon tuntomerkkinä on pidetty juuri käytännössä tuota evankeliumin (eli ilosanoman) puhdasta julistamista ja sakramenttien oikeaa toimittamista. Lisäksi kirkollamme on ulkoisia tuntomerkkejä:

 

1. Kirkkorakennukset, joissa vietetään kirkkovuoden mukaisia jumalanpalveluksia (varhaisessa kirkossa kristityt tosin kokoontuivat ennen kaikkea kodeissa).

 

2. Etenkin piispan virka ja sen suora jatkumo ensimmäisiin apostoleihin on ollut ulkoisena tuntomerkkinä oikean uskon ja opin jatkuvuudesta mm. ortodoksisuudessa, katolisuudessa, anglikaanisuudessa ja myös joissain luterilaisissa kirkoissa. Ekumeenisen liikkeen myötä tähän kirkon ulkoiseen tuntomerkkiin on kiinnitetty huomiota yhä enenevässä määrin myös omassa kirkossamme.

 

Kirkko pyhien yhteisönä taas tarkoittaa käytännössä sitä, että kirkkomme jäsenistö koostuu ihmisistä, jotka uskovat Kristukseen, toivovat Hänen toista tulemistaan ja ikuista elämää sekä rakkaudessa palvelevat lähimmäisiään ja etenkin hätääkärsiviä.

 

Kirkon voisi myös määritellä siten, että sen johtaja ja ”pää” on ylösnoussut Kristus ja me kristityt olemme sen jäseniä, joilla kullakin on oma paikkansa ja tehtävänsä kirkossa (1. Kor. 12:12–31):

 

”Hän on myös ruumiin pää, ja ruumis on seurakunta. Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. ” (Kol. 1:18).

Ovatko Espoon kirkot avoinna yksittäisiä rukoilijoita varten?

V. Korhonen kysyy: ”Ovatko espoolaisten kirkkojen ovet avoinna päivittäin? Saako kirkon penkkiin noin vain mennä istumaan ja juttelemaan Jumalan kanssa – vaikka keskellä arkipäivää?”

 

Vastaus

 

Kirkot ovat auki päivittäin – poikkeuksena lienee vappupäivä 1.5. Kirkon penkkeihin myös ilman muuta saa mennä istumaan ja juttelemaan Jumalan kanssa, mutta ei mielellään liian äänekkäästi, jotta muillakin on mahdollisuus hiljentyä pyhän edessä. Arkena keskellä päivää on itse asiassa erinomainen mahdollisuus hiljentymiseen. Silloin ei yleensä ole niin paljon tilaisuuksia kirkossa. Joissain kirkoissa (esim. Tapiolassa) on arkisin kello 12.00 myös pieni rukoushetki.

 

Espoon kirkot ja kappelit ovat hyvin auki ihmisille. Esimerkiksi Tapiolassa arkena kirkko on auki kello 8–21 sekä viikonloppuna 9–18 (kesällä klo 8–17).

 

Lämpimästi tervetuloa Espoon kirkkoihin ja kappeleihin hiljentymään ja rukoilemaan! Aukioloajat löytyvät täältä:

 

Espoonlahti

 

http://www.espoonseurakunnat.fi/web/espoonlahden-seurakunta/tilat

 

Leppävaara

 

http://www.espoonseurakunnat.fi/web/leppavaaran-seurakunta/yhteystiedot-ja-toimitilat

 

Olari

 

http://www.espoonseurakunnat.fi/web/olarin-seurakunta/toimitilat

 

Tapiola

 

http://www.espoonseurakunnat.fi/web/tapiolan-seurakunta/toimitilat

 

Tuomiokirkko

 

http://www.espoonseurakunnat.fi/web/tuomiokirkkoseurakunta/toimitilat

Voiko kirkko päästä yksimielisyyteen?

Kaisa kysyy: ”Kirkossamme on kaksi ääripäissä olevaa ryhmää: konservatiivisesti ajattelevat ja avarasti ajattelevat. Ensin mainitut sanovat ajattelevansa juuri niin kuin Raamattu sanoo ja avarasti ajattelevat taas soveltavat Raamatun sanaa tämän päivän kysymyksiin. Onko mielestäsi mahdollista, että nämä kaksi hyvin paljon toisistaan poikkeavaa ryhmää ja ajattelutapaa löytävät kirkossa yhteisen, kestävän sävelen? Tuntuu kurjalta, kun molemmat porukat ovat kaivautuneet omiin poteroihinsa ja vain huutelevat sieltä omia totuuksiaan.”

 

Vastaus

Etenkin julkisuudesta saa usein sen käsityksen, että kirkossa kaksi vastakkaista ryhmää kamppailevat. Seurakunnan arjen tasolla tuo kamppailu ei kuitenkaan näy yhtä paljon. Käytännössä kahtiajakoon törmään lähetyspappina lähinnä niissä tilanteissa, kun tarkastellaan lähetysmäärärahoja, joista on käyty runsaasti keskustelua viime vuosina etenkin pääkaupunkiseudulla.

 

On toki totta, että juuri lähetysmäärärahakiista on toiminut jakolinjana ehkä isommallekin erimielisyydelle kirkossa. Toisaalta kyse ei ole vain kahtiajaosta. Kirkossamme on monta erilaista ryhmittymää. En olekaan varma, onko järkevää luokitella ihmisiä tai ryhmittymiä akselille: avarakatseinen tai konservatiivinen. Oman kokemukseni mukaan esim. ns. konservatiiveissakin on avarakatseisia ja vastaavasti ”avarakatseisissa” kiihkoilijoita.

 

Toivoisin asiaan kahta muutosta:

 

1. Erimielisyys ei ole sinänsä mitenkään pahasta, vaan väistämätön osa ihmiselämää. Erityisen tärkeää on kuitenkin se, että erimielisyyksiä pystytään käsittelemään rakentavalla tavalla. Tämä edellyttää sitä, että kumpikin erimielisyyden osapuoli uskaltaa ajatella asiaa eri näkökulmista ja ottaa aidosti harkintaan toisen puolen argumentit sekä asiaan liittyvät faktat. Uskon ja toivon optimistina, että tällainen keskustelukulttuuri lisääntyy kirkossa.

 

2. Toisaalta on hyvä muistaa, että kirkon tulee pyrkiä yhteyteen ja ykseyteen, vaikka se lieneekin vajavuutemme ja syntisyytemme takia erittäin vaikeaa. Varmaan juuri sen vuoksi Kristuskin rukoilee seuraajille yhteyttä ja jopa ykseyttä:

 

”Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä.  Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua.” (Joh. 17:21–22)

 

Paavalikin kehottaa ”Veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen kehotan teitä kaikkia pitämään keskenänne yhtä, välttämään hajaannusta ja elämään yksimielisinä.” (1. Kor. 1:10).

 

Apostolien teoissa taas kuvataan tilanteita, joissa seurakunta oli parhaimmillaan harmonisen yksimielinen. Toisaalta mm. samasta teoksesta käy ilmi, että varhaisessa kirkossa oli erimielisyyksiä. Varmaan sen vuoksi niin Kristus kuin Paavalikin toivoivat yhteyttä ja ykseyttä.

 

Kirkossa onkin ollut kautta aikojen yhteyden ja ykseyden lisäksi myös erimielisyyttä. Tästä kertoo jo pelkästään se, että kristinusko on jakaantunut useaksi kirkkokunnaksi. Toisaalta kirkkokuntien sisällekin mahtuu niin erilaisuutta kuin erimielisyyttä. Esimerkiksi kirkkomme opettaja Martti Luther joutui todistamaan, että hänen tarkoittamansa kirkon sisäisen uudistuksen ja uskonpuhdistuksen kääntöpuolena oli kuppikuntien laajeneminen entisestään. Luther varoittikin esim. pienistä seurakunnista eli ryhmittymistä kirkon sisällä.

Voisiko kirkon nimi olla ytimekkäämpi?

”Kaisa” kysyy: ”Kirkkomme on evankelisluterilainen kirkko. Mikä ihme sanahirviö! Miksei se voi olla pelkkä luterilainen kirkko?”

Vastaus:

On totta, että kirkkomme nimi saattaa hämmentää. Sen tausta palautuu 1500-luvulle ja etenkin Saksaan. Lutherin katoliset päävastustajat alkoivat nimittää Lutheria ja hänen kannattajiaan luterilaisiksi, koska tapana oli nimetä heresia eli harhaoppi sen johtajan mukaan. Luther itse olisi luonnollisesti halunnut käyttää jotain muuta termiä erona katolisiin. Hän suosi termiä evankelinen eli vapaasti käännettynä ilosanomallinen.

 

Myöhemmin myös muutkin katolisesta kirkosta eronneet protestanttiset ryhmät ottivat saman termin käyttöön. Evankeliset (vrt. protestanttiset) kirkkokunnat olivat kuitenkin hyvin erilaisia muun muassa opiltaan. Sen vuoksi esimerkiksi luterilaisista alettiin käyttää tarkempaa määrittelyä evankelis-luterilaiset. Näin ollen evankelis-luterilainen tarkoittaa sitä, että luterilaiset ovat luterilaisella tavalla evankelisiin kirkkokuntiin kuuluvia. Suomen evankelis-luterilainen kirkko tarkoittaa tätä luterilaisella tavalla evankelisten ryhmää Suomessa.

 

Nimen taustalla on siis historialliset seikat. Suomessa tälle historialliselle taustalle ollaan oltu hyvin uskollisia. Sen sijaan esimerkiksi Ruotsissa luterilaisen kirkon nimi on lyhyesti Svenska kyrkan. On varmaankin totta, että Suomessakin kirkon nimi voisi olla ytimekkäämpi. Toisaalta itse näen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nimessä rehellissyyttä omasta alkuperästä ja historiallisten juurien arvostamista. Maailmassa on nimittäin paljon kirkkoja, jossa nimi ei välttämättä kerro lainkaan siitä, mitä kristillistä suuntausta kyseinen kirkko edustaa. Tästä ei voi ainakaan Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa syyttää. Itse ajattelen myös, että kirkkomme nimessä oleva termi ”evankelinen” muistuttaa hienosti siitä, mikä on uskomme ytimessä: ilosanoma Kristuksesta.