Dr. Evl -

Mikä on kirkko?

Kaisa kysyy: ”Kuulun kirkkoon, mutta mihin kuulun? Mikä se määritellään ja mitä siihen sisältyy? Onko kirkko rakennus, sen työntekijät, jäsenet, päättäjät, kirkon sanoma vai mikä? En oikein osaa hahmottaa sitä kokonaisuutena.”

 

Vastaus

 

Kirkon virallisen kannan mukaan:

”Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan” (Augsburgin tunnustus: kohta VII; vuodelta 1530; ks. lisää http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/).

 

Luterilaisuudessa oikean kirkon tuntomerkkinä on pidetty juuri käytännössä tuota evankeliumin (eli ilosanoman) puhdasta julistamista ja sakramenttien oikeaa toimittamista. Lisäksi kirkollamme on ulkoisia tuntomerkkejä:

 

1. Kirkkorakennukset, joissa vietetään kirkkovuoden mukaisia jumalanpalveluksia (varhaisessa kirkossa kristityt tosin kokoontuivat ennen kaikkea kodeissa).

 

2. Etenkin piispan virka ja sen suora jatkumo ensimmäisiin apostoleihin on ollut ulkoisena tuntomerkkinä oikean uskon ja opin jatkuvuudesta mm. ortodoksisuudessa, katolisuudessa, anglikaanisuudessa ja myös joissain luterilaisissa kirkoissa. Ekumeenisen liikkeen myötä tähän kirkon ulkoiseen tuntomerkkiin on kiinnitetty huomiota yhä enenevässä määrin myös omassa kirkossamme.

 

Kirkko pyhien yhteisönä taas tarkoittaa käytännössä sitä, että kirkkomme jäsenistö koostuu ihmisistä, jotka uskovat Kristukseen, toivovat Hänen toista tulemistaan ja ikuista elämää sekä rakkaudessa palvelevat lähimmäisiään ja etenkin hätääkärsiviä.

 

Kirkon voisi myös määritellä siten, että sen johtaja ja ”pää” on ylösnoussut Kristus ja me kristityt olemme sen jäseniä, joilla kullakin on oma paikkansa ja tehtävänsä kirkossa (1. Kor. 12:12–31):

 

”Hän on myös ruumiin pää, ja ruumis on seurakunta. Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. ” (Kol. 1:18).

Leave a reply

Your email address will not be published.